کشف نقش پرنده شکاری در زمین های زراعی قلعه فورگ

ثبت سنگ تاریخی کشف شده در فورگ به نام سروستان

این سنگ که نقش یک عقاب(پرنده شکاری) را بر روی آن نشان می دهد توسط یکی از اهالی دوبرجی بنام جعفر امیری در زمین های زراعی خود واقع در قلعه فورگ کشف شد و توسط اساتید محترم دانشگاه آزاد داراب آقایان دکتر رضایی ، خانم ریاحی و آقای صدق آمیز به یکی از دانشجویان رشته تاریخ در سال ۱۳۷۲ به نام رسول امیری اطلاع رسانی و به شهرستان داراب منتقل گردید هم اکنون این سنگ در موزه هفت تنان شیراز در استان فارس می باشد طی بازدیدی که آقای دکتر میرزاحسنی باستان شناس دارابی و استاد دانشگاه آزاد داراب وعضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شاهرود در سال ۱۳۹۰از این موزه به عمل آورده است مشخص شد که محل کشف این سنگ را در سروستان ذکر کردند نگارننده در ادامه استنباط می کند که این سنگ فقط  متعلق به قلعه فورگ است و هر گونه اطلاعات دیگر غلط و کذب می باشد در پایان از اداره میراث فرهنگی شهرستان داراب خواهشمندیم که این موضوع را با میراث فرهنگی استان مکاتبه نمایند تا محل کشف نقش عقاب را اصلاح واز سروستان به فورگ تغییر نام دهند.

پیگیری فورگ Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط دکتر رسول اخگر در جمعه, 13 سپتامبر 2013 ساعت 3:17 ب.ظ

دیدگاه