باورها و اصطلاحات درفورگ

باورهای محلی و اصطلاحات مردم درفورگ

باورهای محلی درفورگ:

  • زمانی که کودک متولد می شود نباید کسی که مسافر بوده و از راه دور آمده به منزلی که تازه در آن کودکی به دنیا آمده وارد شود و نیز کسی که از زیارت برگشته باشد .
  • مردم منطقه فورگ بر این باورند که وقتی باران ببارد؛اگر کسی هیزم افروخته داخل باران بیندازد ؛پای باران می سوزد و باران قطع می شود .
  • اگر کف دست چپ بخارد بر این باورند که برای او اتفاقی می افتد که باید راه زیادی را طی کند
  • اگر کف دست راست بخارد سوغاتی برایش می آورند
  • اگر کسی شب جارو کند ؛فقیر می شود
  • اگر در کفش مهمان نمک بریزند ؛مهمان رفع زحمت می کند و از منزل آنها می رود.
  • در موقع دیدن و رؤیت هلال ماه باید به چیزی نگاه کنندو سه صلوات بفرستند .
  • اگر دو نفر که صحبت می کند ناخن انگشتان به هم بزنند آن دو نفر با هم دعوا خواهند کرد .

اصطلاحات مردم فورگ:

 بادام کوهی :الوک                                               در خت نخل :مخ

زنبور :بز                                                          خرمای نارس :منگ

پرستو : پرسول                                                    خار پشت :سیخور

جوانه درخت :تژ                                                  موریانه :ریشمیز

گزید :تربید                                                          اسفند :نوند

شغال :توره                                                        نان محلی :چورک

گوشه :سوک                                                         جالیز : کته

پیگیری فورگ Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط دکتر رسول اخگر در جمعه, 20 سپتامبر 2013 ساعت 9:24 ب.ظ

دیدگاه