طاق کیومرث یا چهارطاق درشهر دوبرجی واقع شده است

طاق کیومرث و نوع معماری آن

طاق کیومرث یا چهارطاق در منطقه دوبرجی فرگ یکی از مناطق تاریخی این منطقه محسوب می شود که قدمت آن احتمالاً به دوره ساسانیان می رسد گویااین قصر را پسر اسفندیار ساخته وبه کیومرث شهرت یافته است چون معماری هایی که در این بناها بکار رفته مشابه کارهایی است که از سلاطین با بزرگان ساسانی در مناطق دیگر باقی مانده از جمله : کاخ بهران در شمال شهر داراب و کاخ ساسانیان در منطقه سروستان همچنین از کاخ های مهم باقی مانده از ساسانیان و معماری آن بر اساس معماری  طاق دیسی و دوره ساسانی است . که در آن از مصالحی مانند گل و گچ و سنگ لاشه استفاده شود و در این کاخ تزئینات ساده ای بکار برده اند . که هنر اوایل دوره ساسانی است که مشابه به آن در مناطق دیگر مانند فیروزآباد ، سروستان و بوشهر می توان یافت .

پیگیری فورگ Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط دکتر رسول اخگر در چهارشنبه, 02 اکتبر 2013 ساعت 9:23 ق.ظ

دیدگاه