چهار سکه تاریخی دوره اولجایتودر فورگ

کشف چهار سکه تاریخی از دوران اولجایتو در بخش فورگ

بررسی کشف چهار سکه تاریخی از دوران اولجایتو در بخش فورگ:
این چهار سکه که مربوط به دوران اولجایتو در بخش فورگ  از توابع شهرستان داراب کشف شده ،از مجموعه شخصی محقق گرامی جناب آقای دکتر حسنی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد شاهرود استفاده شده که در کتاب سکه های اولجایتو نوشته دکتر علیزاده نیز به بررسی آن پرداخته شده است  در ادامه این سکه ها را با دوره های مختلف ایلخانی بررسی می کنیم.
سکه های ایلخانی از نظر متن به سه دوره تقسیم می شوند:
دوره اول:ایلخانان تحت تاثیر فرهنگ غنی اسلامی همانند دوره های قبلی از عبارات اسلامی برای ضرب روی سکه های خود استفاده می کردند.
دوره دوم:آثار فرهنگ مغولی بر روی سکه ها بیشتر شد در این دوره هر چند تعدادی از ایلخانان مسلمان شده بودند اما نام خود را به زبان رسمی مغولان(اویغوری) می نگاشتند.
دوره سوم:مورد بحث در این تحقیق از زمان اولجایتو آغاز شدکه نام و القاب سلطان با حروف فارسی نوشته می شد،دوره ای است که می توان آن را دوره ی بازگشت تلقی کرد برخی از ایلخانان تلاش کردند با ضرب سکه ها به خط اویغوری،اندک اندک به سوی ارزش های فرهنگی مغولی خود حرکت کنند اما این جنبش شکست خورده زیرا اولجایتو مسلمان شد و با جدیت به توسعه ی فرهنگ اسلامی و ایرانی روی آورد در زمان الجایتو نام و القاب سلطان با حروف فارسی نوشته می شد در این دوره روی سکه ها به تناسب مذهب ایلخانان شهادتین و نام دوازده امام یا شهادتین و نام خلفای راشدین ضرب می گردید این دوره،دوره ی پیروزی فرهنگی ایرانیان بود و مهم ترین مشخصه ی فرهنگی ایرانیان هم در آن دوره دین اسلام بود.
معمولا سکه های این دوره مانند دوره های قبلی از دو دایره ی تو در تو تشکیل شده است که دایره دوم محیط سکه است این شیوه از زمان ساسانیان در ایران معمول شد.عیار و وزن سکه های ایلخانی،مانند تمام دوره های دیگر بسته به قدرت خان یا پادشاه،کم یا زیاد می شده است که وزن این چهار سکه کشف شده  بین ۴و۵ گرم می باشد جنس این سکه ها از مس است که حاشیه آن ناخوانا است روی آن از عبارت السلطان(الاعظم) اولجایتو محمد خلد الله ملکه و نقش شیر وخورشید وپشت آن نیز لا اله الا الله محمد رسول الله و علی ولی الله نگاشته شده است.اصولا ضراب خانه  ها در شهر هایی بودند که آن شهرها دارای اهمیت سیاسی یا اقتصادی زیاد بودند سکه های موجود در این مبحث که در منطقه فورگ کشف شده است درضراب خانه عدلیه شیراز  در دوره اولجایتو ضرب شده است. که تاریخ و قدمت آن به ۷۱۰ الی۷۱۵ هجری قمری می رسد.

42

43

پیگیری فورگ Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط دکتر رسول اخگر در شنبه, 12 اکتبر 2013 ساعت 2:19 ب.ظ

دیدگاه