قدمت قلعه بهمن به 700 سال می رسد.

قلعه بهمن شاه واقع در نصیرآباد فورگ

در حدود سیصد سال قبل از اسلام سلطنت ایران به بهمن پسر اسفندیار رسید . چون ضعف قوای مرکزی مشاهده شد از گوشه و کنار عده ای به بهمن طغیان کردند و بهمن با چهار پسرش به نام داراب – ارم – نوذر – و طهمورث بسوی جلگه داراب که در ان زمان بیابان و ابادی نداشت حرکت کردند . ودر جائیکه در حال حاضر به قلعه خندق دحیا مشهور است اقامت کردند . بهمن به یکی از فرزندانش که داراب نام داشت گفت شما در این جا قلعه ای بنا کن و خندقی در اطراف ان حفر کن تا اگر دشمن به تو حمله کرد بتوانی از خود دفاع کنی خلاصه داراب شاه با عده ای قلعه ای محکم با خندقی ساخت که به دارابگرد مشهور شد. یکی دیگر از فرزندان بهمن در دو کیلومتری ده خیر (جنت شهر)که به تنگ ارم مشهور است و اب بسیار بزرگی در انجا جاری بود ارم شاه برج بنا کرد و در انجا به زندگی ادامه داد.و اما فرزند سوم که نوذر بود به ایشان گفت تو هم از کوهستان استفاده کن که پناهگاه خوب و مناسبی است نوذر هم بر حسب اتفاق از تنگ نوایگان حاضر عبور کرد و در یک کیلومتری نوایگان تپه ای است در انجا که قلعه ای ساخت بنام قلعه پیکان و در انجا منزل کرد و عده ای را فرستاد تا در اطراف جستجو کنند و ابی برای شرب قلعه و اطرافیان پیداکنند . در این بین گذرشان به کوه پیکان (میک) رسید که مقدار اب از کوه بیرون می امد . فورا این موضوع به نوذر شاه اطلاع دادند و نوذر عده ای را مامور ساخت تا قنات کوچکی از کوه بریدند و اب خوش گوار که به میکان نام گذاری شد. و از پهلوی قنات جدولی ساروجی تعبیه کردند و اب را اوردند در نزدیکی قلعه پیکان .نوکان اسم اول روستای نوایگان نوکان بوده است:نوکان به معنی اول معدن چون مردمان قلعه برای پیکار با دشمن ناچار بودند که خود کفا باشند لذا اهنی از سنگ میگرفتند و سر اهن نیز تیز میکردند تا برای نبرد اماده کردند. نوذر با عده ای همراه هانش در قلعه پیکان مسقر گردید . اما بهمن با فرزند دیگرش و عده ای از لشکریان وارد جلگه وسیع فرگ شدند ودر انجا در کوهی بلند پشت نصیر اباد فرگ قلعه ای محکم ساختند ودر انجا مستقر شدند .

منابع محلی از حکومت قلعه بهمن از زبان اجدادشان کمتر چیزی به یاد دارند که این خود بیانگر قدمت طولانی این اثر تاریخی می باشد . به هر حال قدمت قلعه بهمن برخلاف آنچه که گفته شده به ۷۰۰ سال می رسد قدمت آن خیلی بیشتر از آن است چون این قلعه در دوره ساسانیان و بعد از آن محل استقرار حکومت این منطقه بوده است . یکی از اسنادی که نشان می دهد که این قلعه غیر از آن سفالهای رنگین و ساده پیرامون آن یافت شده است و آثار پی ریزیها ، دیوارها و مصالح هایی که درون آن به کار رفته و معماریهایی که نشان می دهد که این قلعه خیلی قدیمی است می توانیم به اسنادی که به صورت مخفی در دوره اسلامی نوشته شده اشاره کنیم : که منطقه فرگ قلعه هایش را از مناطق آباد برشمرده و از آن یاد کرده اند با این حال یکی از توابع شهر داراب بوده که بر سر راه دارابگرد به کرمان و سیرجان قرار داشته و همین مسئله ثبت شده این منطقه و قلعه های آن در معرض برخوردها و تصادف حکومتهای زمان قرار می گیرد از جمله در قرن پنجم هجری قمری در حدود سال ۱۳۴۸ ، فضلویه ، امیرشبانکار به منطقه فرگ می آید  و این منطقه را تحت کنترل خود قرار می دهد و در این جا اقامت میکند و در قلعه های مستحکم فرگ باقی می ماند یا امیر موسی فرگی حاکم فرگ در برابر تهاجم سپاهیانی که از کرمان اتابک چاولی اعزام کرده بود برای فتح فرگ مقاومت می کند و ارسلان شاه حاکم کرمان هم که با او رابطه خوبی داشته ، کمک می گیرد و موفق می شود که اتابک چاولی که می خواست قلعه فرگ را تسخیر کند شکست دهد به طوری که اتابک مجبور شد از فرگ به شیراز به تاخت برگردد .

پیگیری فورگ Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط دکتر رسول اخگر در سه‌شنبه, 15 اکتبر 2013 ساعت 2:52 ب.ظ

دیدگاه