گفتگو با گردشگر انگلیسی «روبینا سورتی»

حضور یک زن گردشگر انگلیسی در بخش فورگ

 ساعت حدود ۹ و ۳۰ دقیقه صبح دیروز از طریق بخشداری فورگ از حضور یک خانم گردشگر انگلیسی مطلع شدیم که قصد داشت با دوچرخه از مسیرگردنه و پل هوایی عبور و به مقصد بندرعباس، از فورگ عبور کند.

 یکی از اهالی دوبرجی که به زبان انگلیسی مسلط بود با وی مصاحبه کردیم. نام این گردشگر انگلیسی «روبینا سورتی» بود که قصد داشت به هرمزگان و از آنجا به کشورهای عربی، هند ،چین و سپس به لندن سفرکند.

بخشدار و رئیس شورای بخش هم پس از اندکی به ما پیوستند و درموردمسیر راه تا هرمزگان توضیحاتی به او دادند.خانم روبینا در پاسخ به مترجم هدف خود از جهانگردی را آشنایی با فرهنگ و آداب و رسوم، وضعیت اقتصادی، اجتماعی و … کشورها دانست.

وی از مهمان نوازی و برخورد مردم شیراز، داراب و فورگ به نیکی یاد و از برخورد نامناسب عده ای از شهروندان یکی از شهرهای استان گلایه کرد!

این گردشگر از طبیعت، گندمزار و مزارع  فورگ بعد از بارندگی با اشتیاق توصیف می کرد. تعدادی از اهالی به دور وی جمع شده و وی را دعوت به پذیرایی می کردند.

شفیعی بخشدار فورگ با دهیاری قلاتویه و بخشدار حاجی آباد هرمزگان هماهنگی هایی انجام داد تا این مهمان خارجی بی دغدغه به هرمزگان برسد.”روبینا” مدعی بود که روزانه ۱۲۰ کیلومتر رکاب می زند.

وی در پایان با خداحافظی لهجه دار فارسی جاده را به مقصد بندرعباس رکاب زد.

پیگیری فورگ Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط دکتر رسول اخگر در چهارشنبه, 08 ژانویه 2014 ساعت 11:34 ب.ظ

دیدگاه