در قدیم دربین مردم این بازی محلیٰ در فورگ رایج بوده است

بازی قدیمی ومحلی توپه اوو(توپه دو) بخش فورگ

در قدیم دربین مردم این بازی  محلیٰ، یک جور سرگرمی به حساب می آمد که  دربین مردان رایج بود که بصورت ذیل می باشد:

۱٫افراد به دو گروه الف و ب تقسیم می شوند.

۲٫هرگروه تعداد ۵الی ۱۰ نفر را انتخاب می کنند.

۳٫زمینی تقریباً به طول ۱۵۰ الی ۲۰۰ مترو عرض آن ۵۰ متر انتخاب می  کنند.

۴٫وسایل بازی شامل:۱)یک توپ گرد (که با جوراب درست می شود)ولی امروزه به آن می گویند توپ پشمی۲)۱۰ عدد چوب به اندازه ۱ متر

۵٫در ابتدای زمین محلی به نام دقه و در انتهای زمین محلی  به نام گال وجود دارد.

۶٫شخصی انتخاب می شود که به آن مل بده می گویند، در واقع حکم داور دارد.

۷٫بازی ۳ مرحله دارد که به صورت زیر شروع می شود:

مرحله اول:مل بده بین دو گروه الف و ب  قرعه کشی یاتروخشک انجام می دهد( تروخشک:یک سنگ پهن با آب دها ن خیس می کنند وبه طرف آسمان پرتاب می کنندوزمانی که به پایین آمدقرعه کشی می شود)و اگر سنگ  به زمین افتادوطرف خشک سنگ  مشخص شد مثلاً گروه الف باید چوب بزند وگروه ب برود گال و بازی شروع می شود،گروهی که باید چوب بزنند (چوب زدن:مل بده توپ رابه بالا پرتاب می کند و باید بازیکنان با چوب  به توپ ضربه بزنند) اعضای آن  گروه هرکدام نفری ۲ بارچوب می زنندبه جزء سرمیل که ۴ چوب می زند(سرمیل:به کسی که تعدادبیشتری چوب می زند)وبه اصطلاح کسانی که چوب زده اندبه آنها حرام می گویندوپشت سر نفربعدی که می خواهند چوب بزنند می ایستندوبایدبا چوب زدن هم تیمی خود مسیرطول زمینی که ۱۵۰الی ۲۰۰ متر می باشدبروند و برگردند که حلال شوند وبتوانند دوباره چوب بزنند،حالا در طول این مسیر که افراد حرکت می کنند اگر توسط گروهی که گال هستند به وسیله توپ زده شوند ،آن گروهی که گال هستند باید با گروهی که چوب می زنند جای خود را عوض کنندو درغیر اینصورت بازی ادامه می یابد.

مرحله دوم:اگرچوب زدن افراد تمام شودو آنهایی که به سمت  آخرطول زمین رفته اند و نتوانسته  اند برگردندو حلال شوند، مل بده به سمت آخر طول زمین  می رودو هیژگو می کند(هیژگو:مل بده توپ را چند بار به  طرف بالا پرتاب می کند)وافرادبا هیژگو کردن مل بده ،باید به سمت بالا( دقه )بروندتا حلال شوند ،در صورت اینکه  مل بده با کمک بازیکنان حریف نتوانند با توپ به آنها بزنند بازی ادامه خواهد یافت و اگر این افراد با توپ زده شوند ،دو گروه باید جای خود را عوض کنند .

مرحله سوم:در حین چوب زدن افراد ،اگر گروهی که گال هستند توپی که در آسمان معلق است را واچقند(واچقد:اصطلاح محلی است به معنی با دست گرفتن)این گروه برنده می شود و باید با گروهی که چوب می زنند جای خود را عوض کنند.

نگارش:سروش حیدری

پیگیری فورگ Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط دکتر رسول اخگر در پنج‌شنبه, 09 ژانویه 2014 ساعت 8:52 ب.ظ

دیدگاه