باهمکاری شهرداری شهر دوبرجی وبخشداری وجهاد کشاورزی بخش فورگ

دیدار مسئولین با مردم واجرای برنامه های فرهنگی هنری در بخش فورگ به روایت تصویر

 دیدار مسئولین با مردم و اجرای مراسم جشن و برنامه های فرهنگی هنری در بخش فورگ با همکاری شهرداری شهر دوبرجی و بخشداری فورگ به روایت تصویر

IMG_9753 IMG_9765 IMG_9767 IMG_9772 IMG_9774 IMG_9775 IMG_9778 IMG_9783 IMG_9785 IMG_9791

پیگیری فورگ Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط دکتر رسول اخگر در یکشنبه, 02 فوریه 2014 ساعت 10:44 ب.ظ

دیدگاه