تداوم حضور و قدرت آل بویه در فارس،بر پایۀ گورنوشتهای از سدۀ هفتم هجری مکشوفه در فورگِ داراب

مقاله تداوم حضور و قدرت آل بویه در فارس، پس از انقراض رسمی بر پایۀ گورنوشتهای از سدۀ هفتم هجری مکشوفه در فورگِ داراب اثر  عمادالدین شیخالحکمایی کارشناسی ارشد باستانشناسی دانشگاه تهران و  دکتر میرزامحمد حسنی  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد شاهرود می باشد بنده به نوبه خودم ضمن سپاس از این دو پژوهشگر از استاد عزیزم جناب دکتر حسنی که برای میراث داراب زحمات زیادی می کشد تشکر ویژه می نمایم.

مشخصات مقاله:

تداوم حضور و قدرت آل بویه در فارس، پس از انقراض رسمی (بر پایۀ گورنوشته‌ای از سدۀ هفتم هجری مکشوفه در فورگِ داراب)
پژوهشهای ایرانشناسی دانشگاه تهران
مقاله ۴، دوره ۵، شماره ۲، پاییز ۱۳۹۴، صفحه ۵۱-۶۳  XML اصل مقاله (۵۰۸ K)
نوع مقاله: مقاله پژوهشی

جهت دانلود مقاله بر روی لینک زیر کلیک کنید.

https://jis.ut.ac.ir/article_59424_6c8241a166dc4827612865ffb4c18666.pdf

پیگیری فورگ Twitter , Facebook. آگاه سازی از بروز رسانی با  RSS 

نوشته شده توسط دکتر رسول اخگر در سه‌شنبه, 06 دسامبر 2016 ساعت 10:52 ق.ظ

دیدگاه