فورگ ازدیدگاه مورخانRSS Feed

تداوم حضور و قدرت آل بویه در فارس،بر پایۀ گورنوشتهای...

مقاله تداوم حضور و قدرت آل بویه در فارس، پس از انقراض رسمی بر پایۀ گورنوشتهای از سدۀ هفتم هجری مکشوفه در فورگِ داراب اثر  عمادالدین شیخالحکمایی کارشناسی ارشد باستانشناسی دانشگاه تهران و  دکتر میرزامحمد حسنی  عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد شاهرود می باشد بنده به نوبه خودم ضمن سپاس از این دو پژوهشگر از استاد عزیزم جناب دکتر حسنی که برای میراث داراب زحمات زیادی می کشد تشکر ویژه می نمایم. مشخصات... ادامه مطلب »
  • نحوه مشاهده :

دیگر موضوعات

قلعه علی آباد دوبرجی (معروف به...

دوشنبه, ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۰ نظر

ثبت ملی مراسم آئینی بر افراشتن...

پنج شنبه, ۰۷ مرداد ۱۳۹۵ | ۰ نظر